مجید نیلی احمدآبادی در گفت وگو با فارس معجزه علمی با ایجاد مرکز شیشه ای نوآوری موفقیت های علمی در راه است

مجید نیلی احمدآبادی، رییس دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، می گوید که با راه اندازی مرکز نوآوری شیشه ای و با نمایش شفاف ایده های جدید و اختراعات علمی درصدد جذب بیش تر دانشجویان خلاق و ممانعت از مهاجرت دانشجویان به خارج است. - معجزه علمی با ایجاد مرکز شیشه ای نوآوری/موفقیت های علمی در راه است مجید نیلی احمدآبادی، رییس دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، می گوید که با راه اندازی مرکز نوآوری شیشه ای ... منبع خبر: فارس دسته بندی خبر: دانش

ادامه مطلب

view:22 منبع: قطره - 4 ماه پیش