مجوز پوستر نمایشگاه «در غیاب ابراهیم» را ما صادر نکردیم

ملانوروزی گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری نمایشگاه «در غیاب ابراهیم» مجوز داده بود و بعد از اطلاع از طرح پوسترش، انتشار آن را متوقف کرد.

ادامه مطلب

view:23 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش