مجوز ورود زنان به ورزشگاه صادر شد

گروه جامعه: معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری گفت: مجوز ورود خانواده ها به ورزشگاه ها را شورای تامین استان صادر کرد و این مجوز فقط برای استان تهران نیست.

ادامه مطلب

view:16 منبع: بهار نیوز - 4 ماه پیش