مجوزطرح ترافیک برای موتورسیکلتها

شهردارآنلاین: مدیر واحد صدور آرم سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: ثبت نام موتورسیکلت های شهر تهران برای اخذ مجوز تردد در محدوده طرح ترافیک آغاز شد.

ادامه مطلب

view:71 منبع: شهردار انلاین - 1 سال پیش