مجموعه فتونیوز نارضایتی جمهوری خواهان از برجام به ایران ربطی ندارد

ثروتی با بیان اینکه نارضایتی جمهوری خواهان از برجام به ایران ربطی ندارد تصریح کرد: ممکن است چند سال دیگر یک تیم دموکرات روی کار بیاید و آنها نظرات دیگری راجع به برجام داشته باشند اما دلیل نمی شود که برجام که یک توافق بین المللی است نادیده گرفته شود.

ادامه مطلب

view:66 منبع: دانا - 9 ماه پیش