مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ضد اسرائیلی تصویب کرد

ترابر نیوز: مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای، سرکوب فلسطینیان از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

ادامه مطلب

view:18 منبع: ترابر نیوز - 4 ماه پیش