مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ضد اسرائیلی تصویب کرد

ترابر نیوز: مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای، سرکوب فلسطینیان از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

ادامه مطلب

view:8 منبع: ترابر نیوز - 1 ماه پیش