مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه آمریکا در حمایت از اسرائیل را رد کرد

قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای محکوم کردن گروه‌های مقاومت فلسطینی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رای نیاورد.

ادامه مطلب

view:28 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش