مجمع عمومی سازمان ملل: فلسطینیان حق تعیین سرنوشت خود را دارند

جام جم

ادامه مطلب

view:30 منبع: خبرپو - 7 ماه پیش