مجمع عمومی سازمان ملل: فلسطینیان حق تعیین سرنوشت خود را دارند

جام جم

ادامه مطلب

view:24 منبع: خبرپو - 6 ماه پیش