متصرفان به حریم و بستر دریاچه زریبار مریوان 19 میلیارد ریال جریمه شدند

سنندج- ایرنا- سرپرست اداره منابع آب مریوان گفت: متصرفان به حریم و بستر رودخانه و دریاچه زریبار و همچنین اراضی ملی محدوده آن به پرداخت 19 میلیارد و 438 میلیون ریال جریمه محکوم شدند.

ادامه مطلب

view:73 منبع: ایرنا - 1 سال پیش