متاسفانه با آمایش آموزش عالی فاصله داریم

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت:با آمایش آموزش عالی فاصله داریم که به ماموریت گرا بودن دانشگاه‌ها در کشور کمک می‌کند.

ادامه مطلب

view:35 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش