مبلغ قرارداد مدافع جدید استقلال

رضا دانشگر دوست داشت از زمان حضور منصوریان به استقلال ملحق شود.

ادامه مطلب

view:25 منبع: جنوب نیوز - 4 ماه پیش