مبلغان برای گسترش معارف اسلامی از فرصت تابستان غافل نشوند

مبلغان باید از فرصت تابستان برای گسترش معارف استفاده کنند تا زمینه تقرب بیشتر بندگان به خداوند فراهم شود

ادامه مطلب

view:12 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش