مبارزه هزار آلمانی در ارتش داعش

دادستان کل آلمان گفت: حدود یکهزار نفر از آلمان به سوریه و عراق رفتند که از این تعداد بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر کشته شدند و ۳۰۰ نفر نیز به آلمان بازگشتند.

ادامه مطلب

view:85 منبع: فردا - 9 ماه پیش