مبارزه با فساد بدون توجه به وابستگی متهمان به جریان‌های سیاسی

دادستان تهران گفت: مبارزه با فساد در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی است.

ادامه مطلب

view:82 منبع: پارس - 9 ماه پیش