ما هنرمندان گاهی یادمان می رود که الگوی جامعه هستیم

بازیگر سینما و تلویزیون گفت: وظیفه هنرمند شناخته شده این است که به لحاظ پوشش، آرایش و حتی برخورد و حرکاتی که در اجتماع می کند کمی محتاط تر، دقیق تر، آراسته تر و در قالب موازین عمل کند.

ادامه مطلب

view:18 منبع: افکار - 5 ماه پیش