مانور مقابله با زلزله ارتشیان در مهاباد

نیروهای جمعی تیپ 364 شهید نصیر زاده ارتش مستقر درمهاباد امروز دومین مانور مقابله با زلزله و دیگر حوادث غیر مترقبه را برگزارکردند.

ادامه مطلب

view:50 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش