مازندران عاری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

هزار و ۳۳۸ مورد نمونه برداری نیمه دوم خرداد امسال از خون و بافت پرنده برای انجام آزمایش به آزمایشگاه دامپزشکی ارسال شد.

ادامه مطلب

view:17 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش