ماجرای قذافی به کره شمالی نشان داده که عاقبت تسلیم سلاح اتمی چیست

مدیر اطلاعات داخلی آمریکا می‌گوید کره شمالی از ماجرایی که پس از تسلیم تأسیسات اتمی بر سر قذافی آمد، عبرت گرفته و درسی که هرکس از ماجرای لیبی می‌گیرد، حفظ و یا ساخت سلاح اتمی برای بقای کشورش است.

ادامه مطلب

view:120 منبع: ویستا - 1 سال پیش