ماجرای صندوق صدقات روی زمین افتاده در مقابل یک پمب بنزین چه بود؟

انتشار عکسی از مسدود کردن ورودی جایگاه سوخت به وسیله صندوق صدقات کمیته امداد واکنش‌های فراوانی را در پی داشته است.

ادامه مطلب

view:18 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش