ماجرای سکه‌های گم شده در باشگاه استقلال و ورود سازمان بازرسی

سازمان بازرسی بعد از بررسی پرونده‌های مالی استقلال در هفته های اخیر به بحث پرداخت سکه‌ها و گم شدن تعدادی از آنها ایراد گرفته است.

ادامه مطلب

view:56 منبع: نامه نیوز - 1 سال پیش