ماجرای سفر رایگان خارجی با ارز دولتی! چرا دوباره یک رویکرد اشتباه را تکرار می‌کنیم؟

دلال‌ها به کمین «ارز مسافرتی» نشسته‌اند. آنها با تعریف سفرهای ارزان به مقصد هند، مالزی، چین، تایلند و ... حواله ارز مسافران را می‌گیرند تا از مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی با آزاد به رانتی قابل توجه برسند.

ادامه مطلب

view:14 منبع: آفتاب - 4 ماه پیش