ماجرای ساخت فیلمی که عباس کیارستمی 40 شب برای آن نخوابید!

عباس کیارستمی سالها پیش درباره ساخت فیلم «کلوزآپ» صحبت های جالبی را مطرح کرده که مرور دوباره آنها…

ادامه مطلب

view:50 منبع: ویستا - 2 سال پیش