ماجرای جنایت آتشین در یافت آباد

پسری ناخلف به خاطر مخالفت پدرش با ازدواج وی ،‌دست به جنایت آتشین در محله یافت آباد زد.

ادامه مطلب

view:56 منبع: فردا - 2 سال پیش