ماجرای اخیر جنگنده‌های روسی از بغض روسیه یا حب داعش؟!

قم فردا: بازی با افکار عمومی در ماجرای اخیر جنگنده‌های روسی ورق‌هایی از تاریخ را زنده‌ می‌کند، بلندگویان این جریان سیاسی امروز که ژست نگرانی از مخدوش شدن استقلال کشور را گرفته‌اند کارنامه سیاهی در فهم مسائل اساسی و منافع حیاتی جمهوری اسلامی در منطقه دارند.

ادامه مطلب

view:53 منبع: قم فردا - 1 سال پیش