ماجرای «انفجار رهایی» منافقین کسی که زنش را به «مسعود رجوی» هدیه می‌کرد چه لقبی می‌گرفت؟

صفاءالدین تبرائیان گفت: بعد از اینکه مهدی ابریشمچی همسرش (مریم عضدانلو) را در اختیار مسعود رجوی قرار می‌دهد به «ایثارگر بزرگ» ملقب می‌شود و از این ازدواج به نام «انفجار رهایی» یاد می‌‌کنند.

ادامه مطلب

view:12 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش