لیست 100 نفره مجلس از مقامات دو تابعیتی

عضو هیئت تحقیق و تفحص از مسئولان دو تابعیتی و دارای گرین کارت از تدوین گزارش تفحص هیئت متبوع خود خبر داد و اعلام کرد که ۱۰۰ مسئول کشور دو تابعیتی و دارای گرین کارت هستند.

ادامه مطلب

view:54 منبع: برترین ها - 9 ماه پیش