لوک های بدشانس

نقشه سرقت را هر کدامشان بارها مرور کرده بودند و در سرقت نیز موفق بودند اما فقط یک اشتباه احمقانه باعث شد تا گرفتار شوند. - به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، بدشانسی شان خوش شانسی مالباختگان است. دزدانی که گرفتار بدشانسی شده و گرفتار می شوند. این دزدان در صحنه سرقت یا اجرای نقشه شان فقط یک اشتباه کردند و همین اشتباه برای گرفتار شدن آنها کافی بود. گاوصندوق دردسرساز گاهی باز نشدن گاوصندوق هم دردسری ... منبع خبر: میزان دسته بندی خبر: حوادث

ادامه مطلب

view:135 منبع: قطره - 2 سال پیش