لوپتگی: انتظار داشتم روبیالس نسبت به خبر توافق من با رئال لطیف تر عمل کند

سرمربی جدید رئال مادرید گفت: انسان وفاداری هستم اما انتظار داشتم روبیالس نسبت به خبر توافق من با رئال لطیف تر عمل کند.

ادامه مطلب

view:5 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش