لوله‌های فرسوده آب،‌ تهران را می‌بلعد

فرونشست زمین به‌دلیل شکستگی لوله آب این بار در تقاطع خیابان‌های مولوی و مصطفی خمینی بار دیگر اهمیت نوسازی شبکه فرسوده آبرسانی پایتخت را به رخ کشید.

ادامه مطلب

view:197 منبع: ویستا - 1 سال پیش