لندن مشتاقانه ازشرکت‌هاي فعال انگليسي در ايران حمايت مي‌کند

خبرگزاري آريا - لندن – ايرنا – مدير بخش تجاري سفارت انگليس در تهران گفت: به اعتقاد انگليس تحريمي وجود ندارد و آن‌ها لغو شده‌اند؛ بنابراين اگر شرکت‌ها در رابطه با تجارت خود در ايران و افرادي که با آنها تعامل دارند، تحقيق کرده و اطمينان حاصل کرده‌اند مشتاقانه از فعاليت آن‌ها حمايت مي‌کنيم.

ادامه مطلب

view:16 منبع: آریا - 5 ماه پیش