لفاظی اد رویس: برای ایجاد تغییر در رفتار ایران و کره شمالی به فشار پایدار نیاز است

رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا خواستار «دیپلماسی قوی‌تر و فشار پایدار» به ایران و کره شمالی برای تغییر رفتارشان شد.

ادامه مطلب

view:34 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش