لغو یکی از پروازهایی فرودگاه رشت

مدیر روابط عمومی فرودگاه سردار جنگل رشت : انفجار در یکی از موتوهای پرواز رشت – تهران را تکذیب کرد.

ادامه مطلب

view:17 منبع: واحد مرکزی خبر - 3 ماه پیش