لزوم همکاری تمام دستگاهها با شهرداری

باید تمامی دستگاه‌ها و نهادها، شهرداری را در راستای خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان یاری کنند.

ادامه مطلب

view:29 منبع: واحد مرکزی خبر - 8 ماه پیش