لزوم قرار گرفتن اقتصاد در دست نیروهای انقلابی مردم رشد اقتصادی را در خانه‌هایشان احساس نمی‌کنند

‌دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفت: مردم رشد اقتصادی را در خانه‌هایشان احساس نمی‌کنند.

ادامه مطلب

view:75 منبع: فارس - 1 سال پیش