لزوم شفاف‌سازی درباره بازدید بازرسان آژانس اتمی از دانشگاه علم و صنعت

آیا طبق توافق برجام که به اعتقادخیلی‌ها هیچ عایدی برای ما نداشته، آژانس می‌تواند هر زمانی که خواست وارد دانشگاه‌های ما شود و از تحقیقات اساتید و دانشجویان ما نمونه برداری کند؟

ادامه مطلب

view:25 منبع: فارس - 3 ماه پیش