لزوم حمایت از عشایر استان

استاندار بر لزوم حمایت از تولیدات دامی و صنایع دستی عشایر بعنوان قشری کم توقع و سخت کوش تاکید کرد.

ادامه مطلب

view:11 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 ماه پیش