لزوم توجه ویژه به پیشگیری در بهداشت دهان و دندان

عطایی گفت: پیشگیری و بهداشت دهان و دندان اهمیت بالایی دارد و باید فرهنگ مردم را به این سمت سوق بدهیم که آنها خود مطالبه‌گر باشند.

ادامه مطلب

view:44 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش