لزوم توجه به ورزش بانوان در جامعه

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهربابک با بیان اینکه نیمی از جامعه شهربابک را بانوان تشکیل می دهند، تأکید کرد: باید با ایجاد بستری مناسب نظیر پارک بانوان و مدیریت صحیح، زمینه را برای حضور بانوان به سمت و سوی ورزش آماده کنیم.

ادامه مطلب

view:15 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش