لزوم بهسازی محدوده بافت فرسوده ماکو

رئیس اداره راه و شهر سازی ماکو بهسازی بافت فرسوده شهری ماکو را جهت جلوگیری از خسارت های جبران ناپذیر ضروری دانست .

ادامه مطلب

view:41 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش