لحظه انفجار پاور بانک پشت سر زن جوان در اتوبوس فیلم

مسافران یک اتوبوس در جنوب شرقی چین تجربه وحشتناکی را از سر گذراندند. انفجار یک پاوربانک در داخل اتوبوس موجب بهت و وحشت مسافران شد. این پاوربانک که متعلق به یک دختر جوان بود ناگهان در مقابل صورت او و در داخل اتوبوس منفجر شد. - انفجار یک پاوربانک در داخل اتوبوس موجب بهت و وحشت مسافران شد. این پاوربانک که متعلق به یک فرد جوان بود ناگهان در مقابل صورت او و در داخل اتوبوس منفجر شد.ویدئویی که از داخل اتوبوس تهیه ... منبع خبر: نوداد دسته بندی خبر: حوادث

ادامه مطلب

view:31 منبع: قطره - 5 ماه پیش