لحظه آوردن دختر 7 ساله پای سفره عقد مرد 47 ساله عکس

ازدواج مرد 42 ساله با دختر 6 ساله در افغانستان. - دادگاهی در ولایت قندهار در غرب افغانستان یک مرد 47 ساله را که با یک دختر 7 ساله ازدواج کرده بود به هفت سال زندان محکوم کرده است. دادگاه پدر این دختر 7 ساله را نیز به چهار سال زندان محکوم کرد. بر اساس تحقیقات ابتدایی، "قریب گل" را پدرش به یک مرد 47 ساله بخشیده و در عوض یک بز و مقداری مواد غذایی گرفته است. برای شوهر دادن دختران زیر سن قانونی در سیستم قضایی افغانستان ... منبع خبر: نوداد دسته بندی خبر: حوادث

ادامه مطلب

view:3 منبع: قطره - 1 هفته پیش