لبخند سخاوت بر چهره محرومیت

خیر جوان مدرسه ساز با ساخت مدرسه‌ای مجهز در دل زادگاهش روستای سنان فسا، غبار محرومیت از چهره این روستا زدود.

ادامه مطلب

view:60 منبع: واحد مرکزی خبر - 8 ماه پیش