لباس کرمانشاهی، هویتی ماندگار از مادها تا کنون

لباس و نوع آن ‌یکی از سنت ‌هایی است که منش و موقعیت اقتصادی و حتی اجتماعی افراد و اقوام را در جامعه معرفی می‌کند. این روند در نقاط شهری و پرجمعیت گرایش به ‌سوی البسه‌ گران ‌قیمت و وارداتی است.

ادامه مطلب

view:15 منبع: ایرنا - 4 ماه پیش