لامپ‌هایی که تا صبح روشن می‌مانند تصاویر

صنعت برق از صنایع زیر بنایی است و گردش چراغهای اقتصادی و نیز تامین رفاه اجتماعی به استمرار آن وابسته است و هرگونه اختلال در تامین برق کافی، مشکلاتی را در عملکرد صنایع موجود بوجود خواهد آورد. تولید و تامین…

ادامه مطلب

view:23 منبع: ویستا - 3 ماه پیش