قیمت طلا بین کاهش ارزش سهام و افزایش احتمالی نرخ بهره گرفتار شده است

سایت طلا : برخی تحلیلگران اقتصادی و فعالان بازارهای بین المللی بر این باورند که قیمت جهانی طلا در شرایط کنونی بین کاهش ارزش سهام از یک سو و افزایش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا گرفتار شده است.

ادامه مطلب

view:76 منبع: طلا - 2 سال پیش