قیمت روزانه پروتئین و لبنیات سوم مرداد ماه در گلستان

واحد نظارت و بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان قیمت روزانه پروتئین و لبنیات را در بازار امروز سه شنبه ۳ مرداد ماه اعلام کرد.

ادامه مطلب

view:26 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش