قیمت خاویار وحشی ایران 8 تا 12 میلیون تومان آغاز صادرات خاویار ایران به آمریکا

مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: ممنوعیت صادرات خاویار پرورشی ایران بعد از 25 سال به آمریکا برداشته شد.

ادامه مطلب

view:4 منبع: جنوب نیوز - 2 هفته پیش