قیمت‌های گزاف حراج تهران صدای اعتراض انجمن مجموعه‌داران را درآورد

رئیس انجمن مجموعه‌داران گفت: متأسفانه در حراج تهران باز هم شاهد قیمت‌های سرسام‌آور، گزاف و دور از واقعیت بودیم.

ادامه مطلب

view:25 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش