قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی قاطعانه برخورد کند

شهرری - ایرنا - امام جمعه موقت شهرری گفت: مفسدان اقتصادی عامل اصلی بی ثباتی بازار ارز در کشور محسوب می شوند و توقع مردم از قوه قضاییه و دولت این است که با این عوامل فساد قاطعانه بر خورد کند.

ادامه مطلب

view:25 منبع: ایرنا - 4 ماه پیش