قهرمانی اتومبیلران خوزستانی در رقابت های فرمولا دریفت کشور فیلم

اتومبیلران خوزستانی عنوان قهرمانی رقابت های اتومبیلرانی دریفت کشور را به خود اختصاص داد.

ادامه مطلب

view:24 منبع: واحد مرکزی خبر - 7 ماه پیش